Mūsų mirusieji

Bronė Čiupienė, 88 m. iš Būdos k.,

Domicelė Kuliešiūtė, 91 m. iš Prienų,

Mindaugas Pyragas, 72 m. iš Jiezno,

Egidijus Kandrotas, 52 m. iš Jakniškių k.,

Jonas Kandrotas, 84 m. iš Strazdiškių k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

 

Sakramentinis gyvenimas