Gegužės 3 d.

IV VELYKŲ SEKMADIENIS. MOTINOS DIENA

šv. Mišios 10 ir 12 val.

(dalyvaujant ribotam tikinčiųjų skaičiui!) melsimės už motinas

Gegužės 4 d.

šv. Mišios 18 val.

melsimės už mirusias motinas

MOTINOS DIENA