Karantino metu bažnyčioje nevyksta viešosios pamaldos!

Bažnyčia kasdien atvira nuo 8:30 iki 11 val. tik asmeninei maldai!

Išpažintį galite atlikti tik pavieniui!

Didžiojoje savaitėje kunigas budės bažnyčioje nuo 18 iki 20 val. 

(viešose vietose privalu dėvėti apsaugines kaukes, vengti didelių susibūrimų bei artimo kontakto)

Primename, kad Lietuvoje Velykinę išpažintį galima atlikti iki šv. Petro ir Pauliaus šventės (06.29)

Dėl šv. Mišių užsakymo, dvasinio pokalbio ar išpažinties tartis mobiliuoju telefonu 868563473


VERBŲ SEKMADIENIO, DIDŽIOSIOS SAVAITĖS
BEI VELYKŲ IŠKILMĖS NEBUS VIEŠAI ŠVENČIAMOS!

KVIEČIAME TRANSLIACIJAS STEBĖTI
PER TV, INTERNETĄ 
AR KLAUSYTI PER RADIJĄ!

VERBŲ SEKMADIENIO, DIDŽIOSIOS SAVAITĖS BEI VELYKŲ IŠKILMĖS NEBUS VIEŠAI ŠVENČIAMOS!