Mielieji,

Šiuo metu esame priversti atsiskirti vienas nuo kito ir daugeliu atžvilgių gyvename nežinioje… Šis sunkus ir skaudus laikas tebūna mums proga atsigręžti į pačius artimiausius ir mylimus šeimos narius, kuriems dėl savo užimtumo skyrėme labai mažai laiko. Tuo pačiu šitas karantinas yra nauja galimybė ieškoti ir rasti Dievą visuose dalykuose.

Negalėjimas dalyvauti Šv. Mišių aukoje tegul pažadina mumyse dar didesnį Eucharistijos alkį, norą išvysti vienas kito veidą. 

Kiekvieną dieną Šv. Mišiose meldžiuosi Jūsų intencijomis ir ypač už koronaviruso ištiktuosius, kad jie sveiktų, medikus, socialinius darbuotojus, policininkus, mokslininkus bei visus, kurie savo triūsu stengiasi palengvinti mūsų gyvenimą, bei mus visus, kad nepasiduotume baimei ir nevilčiai, kad iš šios gyvenimiškos patirties išeitume dvasiškai sustiprėję. Palaikykime vieni kitus maldoje… Taip pat melskimės kartu su Lietuva kasdien 20 val. į šv. Juozapą. 

Šiais metais bus kitokios Velykos – be šv. Mišių bažnyčioje, be velykinės procesijos, be besikeičiančių svečių namuose, bet gal su prisikėlusiu Kristumi? Leiskime jam prisikelti mūsų širdyse!

Tesaugo mus Visagalis Dievas, teužtaria mus Dangiškoji Motina, Šv. Juozapas ir šv. Rokas, gelbėtojas nuo maro (koronaviruso)!

 

KARANTINAS