Gavėnia – tai keturiasdešimties dienų laikas, skirtas pasiruošti Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo – Velykų šventei. Gavėnia prasideda Pelenų dieną ir baigiasi Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės Kristaus vakarienės Mišių pradžia (šiais metais – balandžio 9 d.).

Kviečiame gavėnios penktadieniais Jiezno parapijos bažnyčioje 9 val. apmąstyti Kristaus Kryžiaus kelią, sekmadieniais 9:30 val. drauge giedoti „Graudžius verksmus“,  Gavėnios pabaigoje – balandžio 4 d. 12 val. dalyvauti Atgailos pamaldose.

 

GAVĖNIA