Caritas

Visą š. m. gruodžio mėnesį Lietuvos vyskupijų ir centrinis Caritas vykdys vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija“, kurios metu tikintieji ir visi geros valios žmonės kviečiami parapijos bažnyčioje ar vietos Carito skyriuje už auką įsigyti simbolinę Carito žvakelę, taip išreiškiant artimo meilę ir solidarumą.

Savo auka – drabužiais, maisto produktais ir pinigais Jūs galite pradžiuginti skurstančias šeimas, vienišus senelius, ligonius.

Jūs laukiami Carito patalpose (Br. Bulikos g. 6):
trečiadieniais 17-18 val.,
sekmadieniais 10-12 val.

Parapijos Caritas

 

PRADŽIUGINKIME STOKOJANČIUS