Pirmajai Komunijai vaikus iki rugsėjo 29 d. registruoja tėvai. Vaikai turi mokytis bent ketvirtoje klasėje
ir lankyti tikybos pamokas. Pasirinkusieji etikos pamokas privalės lankyti sekmadieninę mokyklėlę
(metams auka apie 40 eurų). 

Tėvams organizuojamas ALFA kursas (spalio–vasario mėn.), rekolekcijų savaitgalis (sausio mėn.). 

Siekiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą, iki rugsėjo 29 d. kreipiasi į kleboną. 

Lanko Alfa kursą (kartą per savaitę). Dalyvauja sekmadieniais šv. Mišiose. Rekolekcijose (vasario mėn.).

Sutvirtinimas teikiamas vasaros metu.

Klebonas

 

DĖL PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO