Šv. Roko Atlaidai Jiezne

2019 m. rugpjūčio 18 d. Jiezne

Melsime kūno ir dvasios sveikatos

10:00 val. šv. Mišios (Votyva)

11:00 val. Religinės muzikos koncertas. 

12:00 val. šv. Mišios (Suma). 

Vadovaus Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas VIRBALAS SJ

Eucharistijos metu bus teikiamas Ligonio patepimas. 

(Dėl Ligonio sakramento tartis iš anksto)

Liturgiją vainikuos procesija su Švč. Sakramentu. 

13:30 val. Koncertas miesto aikštėje. 

Griež Trakų kultūros rūmų Onuškio padalinio liaudiškos muzikos kapela „Samė” (Vadovė Gražina Kulbickinė)

 

Šv. Roko atlaidai Jiezne