Priėmė krikštą

Anupras Leonas Aleksius.

Nušviesk Jo gyvenimą, Kristau!

Mūsų mirusieji

Veronika Malinauskienė, 95 m. iš Alytaus.

Amžinoji šviesa Jai tešviečia, Viešpatie! 

 

Sakramentinis gyvenimas