Mūsų mirusieji

Albertas Leonavičius, 49 m. iš Sobuvos k.,

Algirdas Grigonis, 53 m. iš Juodaviškio k.,

Adelė Storyk, 94 m. iš Kauno,

Genė Derliūnienė, 87 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

 

Sakramentinis gyvenimas