Nuoširdžiai sveikiname Jus Kristaus Prisikėlimo šventėje!

unnamed

„Kristaus prisikėlimas nėra praeities dalykas, bet turi pasaulį persunkusios gyvybinės jėgos.
Kur visa atrodo jau mirę, vėl ima rodytis prisikėlimo daigai. Tai neprilygstama jėga“, – sakoma
Popiežius Pranciškaus Apaštaliniame paraginime „Evangelii Gaudium“ (276).

Prisikėlimas įmanomas, ir mes galime jame dalyvauti. Kai nepasiduodame nusivylimui, kai nepritariame blogiui ir nuodėmei, kai neužmerkiame akių prieš neteisybę, kai neapsiribojame tik savo interesais ir pastebime mažiausią, esame Prisikėlimo tikrovėje.

 

Džiugių ir Dievo malonėmis gausių šv. Velykų!

Kaišiadorių vyskupas † Jonas Ivanauskas

Vyskupas emeritas  † Juozas MATULAITIS

Vyskupijos generalvikaras kun. Rolandas Bičkauskas

Kaišiadorys, AD 2019

„Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs“ (Mt 28,5-6)