1Gavėnios penktadieniais kviečiame drauge apmąstyti 

KRYŽIAUS KELIĄ.

9:00 val. Kryžiaus kelio pamaldos

9:30 val. šv. Mišios

 

img642531Balandžio 6 d., šeštadienį, 13 val. 

Parapijos bendruomenės namuose 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS, 

kurias ves sesuo Fausta Palaimaitė SF.

Būtina registracija, 868563473.

 

52e637c4299631d3b59bdc3f4941b98e4a5e2857Balandžio 13 d., šeštadienį, 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA 

SU GALIMYBĘ ATLIKTI IŠPAŽINTĮ.

 

Gavėnia