ŠVĘSKIME ŠV. KALĖDAS DRAUGE

Gruodžio 22 d. 12 val.

Advento Susitaikinimo pamaldos.

Gruodžio 24 d. 21 val.

Nakties (piemenėlių) šv. Mišios

Gruodžio 25 d. 9 val.

Ryto šv. Mišios

ŠVĘSKIME ŠV. KALĖDAS DRAUGE