Mūsų mirusieji

Albinas Bartusevičius, 71 m. iš Kašonių k.,

Elena Kaminskienė, 85 m. iš Benčiakiemio k.,

Jonas Lukaševičius, 83 m. iš Jiezno,

Zenonas Bertlingas, 74 m. iš Julijanavos k.,

Domicelė Petrauskienė, 83 m. iš Alytaus.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

 

Sakramentinis gyvenimas