DĖL PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO

Pirmajai Komunijai vaikus iki rugsėjo 30 d. registruoja tėvai. Vaikai turi mokytis bent ketvirtoje klasėje ir lankyti tikybos pamokas. Pasirinkusieji etikos pamokas privalės lankyti sekmadieninę mokyklėlę (metams auka apie 40 eurų). 

Tėvams organizuojamas ALFA kursas (spalio – vasario mėn.), rekolekcijų savaitgalis (sausio mėn.). 

Šiais metais Sutvirtinimo sakramentui nebus ruošiama.

Klebonas

 

DĖL PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO