Priėmė krikštą

Goda Ieva Maniuškaitė,

Donatas Antanas Daukantas,

Milana Ona Taraškevič,

Tautgirdas Gabrielius Valatka,

Toma Elena Dėringytė,

Goda Emilija Dėringytė,

Lėja Andrėja Babelytė,

Nojus Adomas Pilvinis,

Rugilė Margarita Pūraitė

Nušviesk Jų gyvenimą, Kristau!

 

Mūsų mirusieji

Angelė Birutė Poškienė, 69 m. iš Kauno,

Jonas Amšiejus, 66 m. iš Jiezno kol. k.,

Stanislovas Kaminskas, 81 m. iš Jiezno,

Igoris Kristutis, 49 m. iš Jiezno,

Anelė Andrulevičienė, 86 m. iš Sundakų k.,

Regina Šimukauskaitė, 54 m. iš Kauno,

Pranciška Lititanskaitė, 85 m. iš Kašonių k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

 

Sakramentinis gyvenimas