Rugpjūčio 16 d., (kalendorinę šv. Roko minėjimo dieną), kviečiame:

9 val. šv. Mišios;

9:30 val. – 11 val. švč. Sakramento adoracija. 

PABŪKIME SU VIEŠPAČIU