Artėjant šv. Roko atlaidams
raginame apsikuopti savo namus
ir aplinką, taip pat kviečiame
rugpjūčio 14 d. 18 val. dalyvauti
talkoje sutvarkant bažnyčią
ir jos prieigas.

KVIEČIAME Į TALKĄ