Kun.-Pranas-Bieliauskas_Rugsėjo 9 d., sekmadienį Jiezne – kraštiečio kun. Prano Bieliausko, 1917 m. rugsėjo 18-22 d. konferencijos dalyvio atminimo įamžinimas.

9.30 val. Atminimo ženklo šventinimas ir lankytinos vietos pristatymas kun. Pr. Bieliausko gimtinėje Slabados k., Jiezno sen.

10.30 val. Piligriminis žygis iš kunigo gimtinės į Jiezno parapijos bažnyčią.

12.00 val. Piligrimų sutikimas ir šv. Mišios už kun. Pr. Bieliauską. 

13.00 val. Pranešimas „Pr. Bieliausko užrašytos tautosakos išliekamoji vertė” (muzikologė Ž. Ramoškaitė).

13.30 val. Parodos „Pastatyti istorijai namus” pristatymas, koncertas (elektroniniu 61 varpo karilionu koncertuos Kazimieras Arvydas Karaška, kūrybinės grupės VARPAI.LT kampanologas, akustikas ir karilionierius) bažnyčios šventoriuje ir Agapė (vaišės).

KUN. PRANO BIELIAUSKO PAGERBIMAS