euchadorKviečiame birželio 28 d. nuo 9 iki 21 val.
į Trakų Dievo Motinos,
Lietuvos globėjos, metams skirtą

ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJĄ

ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA