Mūsų mirusieji

Vanda Gusienė, 87 m. iš Jiezno,

Marė Rimienė, 89 m. iš Jiezno,

Juozas Bingelis, 71 m. iš Vilniaus,

Pranas Vytautas Mickus, 69 m. iš Vilniaus.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

Sakramentinis gyvenimas (gruodis)