Kalėdos

Kalėdų naktį „gausi dangaus kareivija“ (Lk 2,13) savo giesme skelbia didžiąją Viešpaties gimimo žinią – „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms“ (Lk 2,14).

Garbė Dievui aukštybėse, kuris „taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“ (Jn 3,16–17). Todėl ir angelai, ir mes drauge su jais giedame Garbės giesmę. Mums jau duota pati gražiausia ir geriausia kalėdinė dovana – Įsikūnijęs Atpirkėjas. Visos kitos kalėdinės dovanos – tai tik Dievo dosnumo ir meilės mums priminimas.

Ramybė geros valios žmonėms. Ramybės linkėjimas lydi visą Kristaus gyvenimą nuo angelų giesmės užgimimo naktį, per jo tarnystę iki pasisveikinimų po Prisikėlimo. Ta Dievo malonė ir mums skirta, kai esame vienybėje su Juo. Tad susitaikykime vieni su kitais. Susitaikykime su Dievu. Idant susirinkus prie Kūčių stalo ta Viešpaties Ramybė mus visus apimtų – esančius su šeima bei tuos, kurie dėl įvairiausių priežasčių negali būti kartu.

Linkiu Ramybės visiems. Ramybės kiekvienai šeimai, kiekvienam jaunam žmogui. Ramybės tarnaujantiems policijoje ir jų artimiesiems. Visi kartu linkėkime Dievo atneštos Ramybės ir skleiskime ją visiems geros valios žmonėms.

LINKĖKIME DIEVO ATNEŠTOS RAMYBĖS