Mūsų mirusieji

Adelė Steponkevičienė, 88 m. iš Jiezno kol. k,

Valerijus Venckūnas, 62 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

Sakramentinis gyvenimas (lapkritis)