Susituokė

Laimonas Laginauskas su Ineta Juodsnukyte,

Mantas Zakarsauskas su Paulina Noselyte.

Viešpatie, sustiprink Jų tarpusavio meilę!

Priėmė krikštą

Adomas Vasiliauskas,

Povilas Buinickas,

Pijus Blaževičius.

Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus!

Mūsų mirusieji

Ieva Kantakevičienė, 90 m. iš Jiezno,

Ona Tamošiūnienė, 85 m. iš Sokonių k.,

Ona Janušauskaitė, 94 m. iš Beržynų k.,

Domicelė Mockevičienė, 86 m. iš Babiagūros k.,

Adelė Žitkauskienė, 90 m. iš Vilniaus.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

Sakramentinis gyvenimas (spalis)