Jiezno 525 m. minėjimJieznui - 525as prasidėjo  Darsūniškio bažnyčioje, kur buvo pirmą kartą paminėtas Jiezno dvaras. Darsūniškio bažnyčioje Jiezno mėgėjų teatro aktorių pasirodyme skambėjo dar 1492 m. paskelbtas istorinis dokumentas. Jame pirmą kartą minimas Jiezno vardas, todėl paskelbtas dokumentas – tarsi Jiezno gimimo liudijimas:

„Konstatuodamas sunkią Darsūniškio bažnyčios būklę, Aleksandras nutarė: „…tos bažnyčios naudai, jos dabartiniams valdytojams bei jų teisėtiems įpėdiniams, mūsų Darsūniškio dvare atidavėme, pavedėme ir dabar atiduodame, pavedame bei amžinai priskiriame teisę statytis ir įsirengti laisvą smuklę bažnyčios žemėje ir sklype, iš tos smuklės imti duoklę ir visokią naudą ramiai, be jokio trukdymo ir tą pelną naudoti taip, kaip pasirodys naudingiausia dabartiniam valdytojui bei jo įpėdiniams. Be to, tai bažnyčiai mes duodame ir amžinai priskiriame iš mūsų Jiezno dvaro, kuris yra Darsūniškio kryptyje, kviečių, rugių, miežių ir grikių dešimtinę, duotiną nuvalius mūsų laukus ir suarus pūdymus arba ir prieš suarimą. Todėl dvarų dabartiniams ir būsimiesiems valdytojams bei jų pavaduotojams mes tvirtai įsakome, kad tai, ką šv. Dievo bažnyčiai paskyrėme ir amžinai atidavėme, jūs tuojau be jokio atidėliojimo ir be jokių apsunkinimų savo laiku atiduotumėt ir įteiktumėt. Šiam dalykui paliudyti ir užtikrinti prie šio rašto prikabintas mūsų antspaudas“.

Bažnyčioje paskelbus istorinę privilegiją, šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Jiezno klebonas kun. Rolandas Bičkauskas bei Darsūniškio klebonas kan. Petras Linkevičius. Mišių metu pašventinta Jiezno istorinė (Holovčinskių) vėliava.

Po šv. Mišių pusantro šimto jaunųjų šaulių kolona, nešdama jiezniečių žiniai skirtą privilegiją Darsūniškiui, pajudėjo į žygį pėsčiomis per istorines Jiezno dvaro žemes. Kolona keliavo per Užgirėlį, Jakniškes, Dukurnonis, Marginius, daugiau kaip 20 kilometrų ir pasiekė Jiezną.

O tuo metu Jiezne jau buvo prasidėjusios 525 metų Jiezno vardo minėjimo iškilmės. Nepriklausomybės aikštėje puikavosi senovinių automobilių paradas, o šalia įrengtoje scenoje grojo Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų orkestras. Saulei krypstant vakarop, Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius, kartu su jaunaisiais bei vyresniais Prienų 206-osios kuopos šauliais nešęs privilegiją, ją iškilmingai paskelbė jiezniečiams bei šventės svečiams.

Šventės svečius bei jiezniečius istorinio vardo 525 metinių proga džiugino Edmundo Kučinsko bei „Poliarizuotų stiklų“ koncertas, o šildė Prienų šaulių košė ir Jiezno seniūno žuvienė.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja rėmėjams: Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui, Prienų rajono savivaldybės administracijai, Jiezno kraštiečių bendruomenei, UAB „Juta“, UAB „Doleta“, MB „Remgeta“, Rimvydui Slaminskui, ūkininkams: Antanui Kelpšai, Pauliui Radvilai ir Dariui Steponkevičiui. Alvydai ir Tautvydui Misiūnams, Kęstučiui Derliūnui, Liudai Šeškuvienei, Algimantui Šidlauskui, Eugenijui Cikanavičiui, Valdui Stravinskui, Editai Urbanavičienei, Arvydui Skernevičiui, LR Seimo nariui Andriui Palioniui, Taria didelį ačiū renginio pagalbininkams ir partneriams: Prienų rajono policijos komisariatui, Audriui Dumalakui ir senovinių mašinų parado dalyviams, Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų orkestrui, Ramintai ir Kęstučiui Zaicevičiams, Jiezno gimnazijai, Jiezno bibliotekai, Jiezno seniūnaičiams ir bendruomenių pirmininkams, Darsūniškio bendruomenei, Prienų krašto laikraščio „Gyvenimas“ redaktorei Ramutei Šimukauskaitei, Prienų krašto laikraščio „Naujasis gėlupis“ redaktoriui Mantvydui Prekevičiui,

VšĮ „Krašto vitrina“  vadovui Vaclovui Sinkevičiui.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro informacija

JIEZNO 525 METŲ MINĖJIMAS