Lapkričio 1 d.
VISI ŠVENTIEJI.
Šv. Mišios 12 val.
Vėlinių išvakarių šv. Mišios 16 val. už visus mirusius.
(po Mišių maldavimų procesija į Jiezno senąsias kapines)

Lapkričio 2 d.
MALDOS UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS)
Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.

Lapkričio 2 d.
10 val. už Jiezno kapinėse palaidotus
12 val. už Sobuvos kapinėse palaidotus.

Lapkričio 3 d.
9 val. Nibrių kapinėse palaidotus

Lapkričio 6 d.
9 val. už Pelekonių kapinėse palaidotus.
18 val. už mirusius kunigus

Lapkričio 7 d.
9 val. už palaidotus ne Jiezno parapijos kapinėse.

Lapkričio 8 d.
9 val. už Anglininkų kapinėse palaidotus.
18 val. už mirusius medikus, mokytojus  ir jų šeimos narius.

Žvakes šventinsime po kiekvienų Mišių.
Po jų vyksime lankyti kapinių, melsimės, šventinsime paminklus.

Vėlinių oktava