Priėmė krikštą

Lukas Lankevičius,
Ugnė Marija Zabitaitė,
Lėja Grušelionytė,
Ema Mazliauskaitė,
Dovydas Žukauskas.

Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus!

Mūsų mirusieji

Georgij Tiabut, 85 m. iš Jiezno,
Ona Grigonienė, 85 m. iš Verbyliškių k.,
Algirdas Augustavičius, 66 m. iš Kauno,
Pranas Dekaminavičius, 66 m. iš Būdos k.,
Eugenija Elžbieta Mičiulienė, 80 m. iš Jiezno,
Jonas Vytautas Raškevičius, 78 m. iš Garliavos,
Vincas Ruša, 92 m. iš Garliavos,
Bronė Jusienė, 94 m. iš Jiezno,
Janina Anušauskienė, 78 m. iš Jiezno,
Albinas Jurgis Klinavičius, 78 m. iš Jiezno,
Aldona Grigoravičienė, 71 m. iš Pečiauskų k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

Sakramentinis gyvenimas (rugsėjis)