Vytautas Kazlauskas2017 m. rugpjūčio 12 d. Jiezno parapijos bažnyčios zakristijonui Vytautui Kazlauskui sukako 80 m. (sveikinome praėjusiame laikraščio numeryje), o rugsėjo 3 d. klebonas Rolandas Bičkauskas jam perdavė Jo Šventenybės Popiežiaus Palaiminimą. Jame rašoma: „Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus suteikia Apaštalinį Palaiminimą Vytautui Kazlauskui, švenčiančiam 80-ties metų sukaktį, ir tuo pačiu laimina jo šeimos narius ir visus jį supančius žmones dėkojant Viešpačiui už šią sukaktį ir už visas malones, kurias gavo iš jo per visą gyvenimą. Šia proga linkiu geros sveikatos, dvasios ramybės ir kitų gėrių. Vatikanas. 04.08.2017.“

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS PALAIMINIMAS