Rugpjūčio 14-22 dienomis Pivašiūnuose vyko didieji Žolinės atlaidai. Rugpjūčio 16 d. meldžiantis už dvasininkiją, atlaiduose dalyvavo ir maldininkai iš Jiezno. 18 val. šv. Mišioms vadovavo Jiezno klebonas, giedojo Jiezno parapijos choras, vad. Romos Ruočkienės. Pamoksle kun. Rolandas kvietė įsižiūrėti paveiksle į Dievo Motinos žvilgsnį: „Marija žvelgia į mus, bet jos žvilgsnis ne smalsus, nuo kurio norima pasislėpti, bet kupinas užuojautos ir rūpesčio. Ji visuomet yra pasiruošusi mus užtarti, mums padėti…“

Rugpjūčio 20 d. Jieznas šventė šv. Roko atlaidus. Lietus sutrukdė pamaldas atlikti lauke, išbaidė ne tik saulę, bet ir dalį maldininkų. Visgi, pamaldžiausi susirinko, o šv. Mišioms vadovavęs kun. Algirdas Toliatas savo pamokslą transliavo feisbuko paskyroje tiesiogiai.

Rugsėjo 1–8 d. Trakuose vyko Trakinės atlaidai. Rugsėjo 4 d. grupelė piligrimų iš Jiezno su klebonu priešaky aplankė Trakų šventovę. Pasimeldę šv. Mišiose, pasižvalgę restauruotoje nuostabioje švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje, grįžo namo.

Rugsėjo 7-14 dienomis Šiluvoje vyko Šilinės atlaidai. „Mūsų malda yra už jus“, – sakė Šiluvos aikštėje rugsėjo 11 dieną Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, sveikindamas į Šilines atvykusius Vidaus reikalų ministerijos, Policijos, Generalinės prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovus ir pareigūnus, jų šeimas ir artimuosius, kapelionus bei visus Šiluvos piligrimus. Šioje šventėje dalyvavo ir grupelė maldininkų iš Jiezno. Aplankę pirmą Europoje Bažnyčios pripažintą švč. Marijos apsireiškimo vietą, stabtelėję Lyduvėnuose prie aukščiausio Lietuvoje tilto, pasigrožėję Dovainonių piliakalniu, pakilia nuotaika grįžo namo.

-jž-

ĮVYKIŲ KRONIKA