Susituokė

Vytenis Čižauskas ir Judita Jauneikaitė,

Bernardas kiškys ir Valentina Grinčik,

Romualds Sosnars ir Žibutė Gavutytė,

Simonas Garmus ir Greta Labanauskaitė,

Robertas Gervė ir Urtė Bulavaitė.

Viešpatie, sustiprink Jų tarpusavio meilę!

Priėmė krikštą

Pijus Petravičius,

Milda Uršulė Gavorkaitė,

Adas Gabrielius Sokolovas,

Gedas Pijus Zumaras,

David Sosnars,

Algina Agota Rustamov,

Amelija Ieva Karimžanova,

Titas Karimžanov,

Orestas Matas Jaruševičius,

Joris Kristupas Jaruševičius,

Luka Liucija Aleknavičiūtė,

Simas Jokūbas Norkevičius,

Ugnė Marija Razmutė,

Samuelis Miętus,

Aleksandras Karpavičius,

Deimantas Mykolas Valatka,

Julius Paulius Grigas,

Lukas Jonas Ligeika.

Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus!

Mūsų mirusieji

Antanina Revuckienė, 82 m. iš Šilinių k.,

Simonas Bekešius, 81 m. iš Sudvariškių k.,

Audrutis Ligeika, 53 m. iš Liciškėnų k.,

Juozas Butkevičius, 75 m. iš Jiezno,

Adelė Kupčiūnienė, 71 m. iš Jiezno kol. k.,

Antanina Bajorienė, 82 m. iš Jiezno kol. k.,

Jonas Žydrūnas Stelmokas, 56 m. iš Jiezno,

Eglė Neimontienė, 47 m. iš Jiezno,

Algimantas Tidikas, 59 m. iš Jiezno,

Vytautas Barysas, 86 m. iš Jiezno,

Aleksas Minkauskas, 86 m. iš Jiezno,

Audrius Bajoras, 29 m. iš Strazdiškių k.,

Vytautas Andriejus Drazdauskas, 77 m. iš Jiezno kol. k.,

Apolonija Šidlauskienė, 79 m. iš Strazdiškių k.,

Jurgis Davidavisčius, 78 m. iš Jiezno kol. k.

Amžinoji šviesa Jiem tešviečia, Viešpatie! 

Sakramentinis gyvenimas (rugpjūtis)