Šv. Jono paveikslas

Birželio 24 d. 

švęsime šv. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO atlaidus

12 val. šv. Mišioms vadovaus kun. Juozas Bakšys,
Butrimonių ir Dusmenų parapijų klebonas

Šv. Jonai Krikštytojau, melskis už mus!

Šv. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO ATLAIDAI