Susituokė

Šarūnas Juodis ir Aistė Lenčiauskaitė.

Viešpatie, sustiprink Jų tarpusavio meilę!

Priėmė krikštą

Radvilė Adelė Pociūtė,

Patricija Elžbieta Šaulinskaitė,

Emily Margaret Ritchie.

Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus!

Mūsų mirusieji

 Jurgis Tamošiūnas, 81 m. iš Voseliūnų k.,

Juozas Šuvalskas, 56 m. iš Vežionių k.,

Edvardas Dzialtuvas, 72 m. iš Kauno,

Juozapas Karčiauskas, 84 m. iš Padrieziškių k.,

Simonas Bekešius, 81 m. iš Sudvariškių k.

Amžinoji šviesa Jiem tešviečia, Viešpatie! 

Sakramentinis gyvenimas