Tėvas su vaikuLaimingas, kas atmeta nedorėlių patarimą,
kas neina nusidėjėlių keliu
ir nebendrauja su pašaipūnais,
bet VIEŠPATIES įstatymu džiaugiasi
ir šnabžda jo mokymą dieną ir naktį.
Jis yra lyg medis,
pasodintas prie tekančio vandens,
duodantis vaisių laikui atėjus,
tas kurio lapai nevysta.
{Ką tik daro, jam sekasi.}
Ne taip su nedorėliais, ne taip, –
jie kaip vėjo blaškomi pelai!
Užtat nedorėliai Teisme neatsilaikys
nei nusidėjėliai teisiųjų sueigoje,
nes VIEŠPATS globoja teisiųjų kelią,
nedorėlių kelias į pražūtį veda.
Ps 1,1-6.

 

GERBIAMI TĖVAI!

Nuoširdžiai sveikinu visus esamus ir būsimus Tėvus. Stiprybės Jums, meilės ir pagarbos ne tik iš vaikų, bet ir visų Jus supančių žmonių. Būkite atsidavę savo šeimoms ir šaliai. Atminkite, jog esate šeimos židinio sergėtojai ir didžiausias pavyzdys savo vaikams šiame iššūkių kupiname pasaulyje. Temato vaikai Jumyse meilę Dievui ir žmonėms.

Apkabinkime šią dieną savo tėvus, ištarkime jiems ačiū, pasimelskime už juos, o mirusius paveskime Dievo gailestingumui.

Birželio 4 d. 10 val. melsimės už Jus, mieli tėveliai.

Birželio 5 d. 19 val. maldose apkabinsime mirusius tėvus.

Kunigas Rolandas

Gerbiami tėvai!