Motinos rankos

Gegužės 7 d., sekmadienį

10 val. šv. Mišiose melsimės už gyvas mamas,
dalyvaujančias pamaldose laiminsime.

11 val. leidykla MAGNIFICAT pristatys 

suaugusiems ir vaikams leidinius
kasdieninei maldai

12 val. šv. Mišiose Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas teiks
Sutvirtinimo sakramentą

Gegužės 8 d., pirmadienį, 19 val.

šv. Mišiose melsimės už mirusias motinas.

Pamaldos mamos dienai