Jau greit bažnyčių varpai paskelbs džiugią žinią – kėlės Kristus, mirtis krito, Aleliuja, aleliuja, aleliuja!

resurrection-religion-e1481334165679Tai pati svarbiausia mūsų – katalikų šventė. Juk Viešpats savo mirtimi mūsų nuodėmes išdildė, o prisikėlimu – amžinąjį gyvenimą padovanojo. Belieka džiūgauti ir dėkoti. Bet, kad atleidimas pasiektų mus, reikia už nuodėmes atgailauti ir jas išpažinti…, kad išganymas pasiektų mus, reikia atvira ir tyra širdimi švęsti Kristaus prisikėlimą.

Laukiu Jūsų Gavėnios rekolekcijose, Verbų sekmadienį, o ypač didįjį tridienį. Švęskime kartu Viešpaties mirtį ir prisikėlimą.

Telydi jus Prisikėlusiojo palaimos gausa, tesaugo Jis jūsų namus, tebūna jums gailestingas, kiekvieną teapdovanoja savo ramybe.

Klebonas kunigas Rolandas Bičkauskas

Telydi Jus Prisikėlusiojo palaimos gausa