Balandžio 30 d., sekmadienį, 11 val.

Birštono parapijos moterų
sakralinio ansamblio koncertas

Birštono parapijos moterų sakralinio ansamblio koncertas