Tapkite Jiezno šv. Arkang. Mykolo ir Jono Krikštytojo parapijos rėmėjais, paskirdami iki 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis papildomų materialinių išlaidų. Jūs savo auka prisidėsite prie parapijoje vykdomų darbų.

Tai galite padaryti iki 2017 m. gegužės 1 d. užpildydami bei pateikdami FR0512 formos (02 versija) prašymą.

Mūsų rekvizitai:

– paramos gavėjo pavadinimas: Jiezno Šv. Arkang. Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia;

– buveinės adresas: Br. Bulikos g. 2; Jieznas, Prienų r. sav.

– juridinio asmens kodas: 190860328;

– ataskaitinis mokestinis laikotarpis: 2016.

Teatlygina Viešpats už Jūsų dosnumą.

Klebonas kun. Rolandas Bičkauskas

Tapkite Jiezno parapijos rėmėjais