Priėmė krikštą

Lukas Čečervovas.

Tenušviečia Jo gyvenimą Kristus!

 

Mūsų mirusieji

Ona Gusienė, 89 m. iš Liciškėnų k.,

Marijona Jakonienė, 81 m. iš Sundakų k.,

Elena Subačienė, 82 m. iš Būdos k.,

Vytautas Pranas Sodaitis, 83 m. iš Jiezno,

Algirdas Juozas Žukevičius, 72 m. iš Jiezno,

Mykolas Kazlauskas, 90 m. iš Liciškėnų k.,

Aldona Noreikienė, 74 m. iš Vežionių k.,

Domicelė Vaitkevičienė, 83 m. iš Jiezno,

Jonas Petarys, 90 m. iš Pečiauskų k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

Sakramentinis gyvenimas (sausis)