Priėmė krikštą

Matas Vadeika,

Lukas Vadeika.

Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus!

 

Mūsų mirusieji

Vytautas Kuprys, 62 m. iš Truncų k.,

Vida Karvelienė, 61 m. iš Kašonių k.,

Antanas Blekaitis, 83 m. iš Jiezno,

Vytautas Kandrotas, 47 m. iš Kauno,

Vaclovas Gegužis, 92 m. iš Jiezno,

Marija Šėrienė, 87 m. iš Kašonių k.,

Pranas Kimbirauskas, 67 m. iš Prienų.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

Sakramentinis gyvenimas (gruodis)