Jiezno Trys karaliaiJau įprasta, kad Trijų karalių šventės dieną Jiezno Trys karaliai ir jų palyda pirmiausia ateina į savo bažnyčią giesmėmis pagarbinti kūdikėlį Jėzų, su švente pasveikinti susirinkusius, aplanko slaugos ligoninėje besigydančius senelius.

Šiais metais buvome pakviesti į Žiežmarius. Jaukioje šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje dalyvavome šv. Mišiose. Padėję savo dovanas prie prakartėlės, pagiedojome kalėdinių giesmių, papasakojome apie Trijų karalių misiją, dovanų prasmę. Žiežmariečiai sutiko mus labai šiltai. Jie grožėjosi karalių drabužiais, kartu giedojo, fotografavosi, kvietė atvykti ir kitais metais. Pradžiugino mus ir parapijos klebono kun. Roko Puzono nuoširdumas bei dosnumas.

Gaila, kad šiais metais keliavome be Onutės Prieskienienės (piemens). Ji budėjo ligoninėje prie sunkiai sergančios mamytės. Džiaugiamės, kad karalių grupę papildė skardžiabalsis Tomas Ivanauskas.

Dėkojame mūsų parapijos klebonui už palaikymą, palaiminimą bei maldą už gyvus ir mirusius Jiezno karalius. Jiezno seniūnui – už jau 10 metų rūpinimąsi mūsų kelionėmis.

Jiezno Trijų karalių grupės narė Eugenija Rimšienė

28-oji Jiezno Trijų karalių kelionė