Gruodžio 24 d. 21 val.

Nakties (piemenėlių) šv. Mišios

Gruodžio 25 d. 8 ir 10 val.

Ryto šv. Mišios


 

 

Visiems džiugių, švelnių Kalėdų

Kalėdose patekėjo didžioji šviesa, kuri pervėrė pasaulį gaubiančią tamsą. Tai Kristus. Jis gimė Betliejuje, jį priėmė meilios Marijos rankos, Juozapo meilė, piemenų nuostaba. Tą naktį Dievas priėmė mūsų trapumą, kančią, nerimą, troškimus ir ribas…

Dievas ir šiandien priima mūsų vargingumą, mūsų mažumą ir žvelgia į mus šilumos pilnomis akimis.

Ar leisiu jam mane pasiekti, apkabinti? Juk svarbiausia ne Jo ieškoti, bet leisti, kad Jis manęs ieškotų, atrastų ir švelniai apkabintų. Ar leisiu Dievui norėti man gero? Ar turėsiu drąsos priimti sunkias situacijas ir šalia esančių problemas?

Negali mano atsakas būti kitoks, nei duoda mano menkumui Dievas. Kai suvokiu, kad Dievas yra įsimylėjęs mano mažumą, kad tapo mažu, jog mane lengviau surastų ir apkabintų, negaliu neatverti jam savo širdies. O tu?

Aplankykim kartu prakartėlę ir melskim: Marija, parodyk mums Jėzų.

Kūdikėlis Jėzus padės atverti Jam savo širdis, tuomet būsime Jo apkabinti ir apdovanoti taika ir ramybe.

Visiems džiugių, švelnių Kalėdų.

Kunigas Rolandas Bičkauskas

ŠV. KALĖDAS ŠVĘSKIME DRAUGE