Mūsų mirusieji

Ona Ieva Mockevičienė, 83 m. iš Londono,

Anelė Cikanavičienė, 90 m. iš Jiezno,

Juozas Kandrotas, 80 m. iš Būdos k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

Sakramentinis gyvenimas (lapkritis)