Mūsų mirusieji
Ona Kandrotienė, 82 m. iš Kašonių k.,

Ona Grabliauskienė, 90 m. iš Sudvariškių k.,

Danutė Augustavičienė, 65 m. iš Kauno,

Vitoldas Kazlauskas, 55 m. iš Jiezno,

Justina Šabasevičienė, 91 m. iš Nibrių k.,

Jonas Sakavičius, 71 m. iš Alšininkų k.,

Marija Vaitkevičienė, 88 m. iš Jiezno,

Bronius Strauza, 91 m. iš Jiezno,

Antanina Barysienė, 79 m. iš Sokonių k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

Sakramentinis gyvenimas (spalis)