mdk_final_lithuaniaKas tai? 

Europos Komisijoje yra užregistruota Europos piliečių iniciatyva šeimai ir santuokai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“. Visoje Europos Sąjungoje renkami parašai, kad ES teisėje būtų aiškiai apibrėžtos santuokos ir šeimos sąvokos: santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Iniciatyvai būtina surinkti bent 1 mln. europiečių parašų, iš kurių bent 8 250 turi būti iš Lietuvos.

Jeigu iniciatyva pasisektų, būtų užkirstas kelias versti ES šalis įteisinti vienalytes partnerystes kaip šeimai lygiavertį darinį. Europos Sąjungos teisėje šeima būtų laikomi sutuoktiniai, sutuoktiniai ir jų vaikai, vieniši vaikus auginantys tėvai, išsiskyrę tėvai ir jų vaikai, našlaičiais likę broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai ir t. t., tačiau šeima nebūtų laikomos tos pačios lyties asmenų partnerystės.

Kaip galiu prisidėti?

Pasirašyti pats. Pasirašyti gali pilnamečiai asmenys (nuo 18 m.) internetu arba popierinėje formoje. Pasirašyti galima tik vieną kartą (arba internetinėje, arba popierinėje formoje).

Papasakoti kitiems apie iniciatyvą, pasidalinti informacija socialiniuose tinkluose, parapijos, bendruomenės, organizacijos renginyje ar susitikime ir t. t.

Rinkti parašus. Kiekvienas gali rinkti parašus iki gruodžio 1 d. ir pristatyti juos į Jiezno parapijos raštinę.

Kur galiu sužinoti daugiau?

Europos piliečių iniciatyvos tinklalapis: http://www.mumdadandkids.eu/lt/

Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“