caritasCaritas Lietuvoje akcija „Gerumas mus vienija“ kviečia keliauti advento piligrimyste į širdies Betliejų.

Adventas – tai laikas, kai ypač jaučiame, jog mums reikia vieniems kitų – kiekvienas trokštame šiltų namų, garuojančios ant stalo vakarienės, šviesos vis tamsėjančiais vakarais, siekiame būti ne tik patys laimingi, bet ir pralinksminti sau artimus žmones. Sykiu adventas mums leidžia nurimti ir dovanoja susikaupimo laiką, kuomet esame kviečiami belstis kiekvienas į savo širdies Betliejų – atsiprašyti, atgailauti, atleisti ir budėti maldoje.

Šiais metais kviečiame visus savuose namuose kiekvieną advento sekmadienį uždegti po Carito žvakelę savo advento vainike ir išgyventi susikaupimo laikotarpį maldos bendrystėje su visais, kuriems šiuo metu trūksta šilumos, vilties ir šviesos kasdienybėje. Švieskime, rūpinkimės ir dovanokime, nes tamsa bejėgė prieš šviesą.

Akcija prasideda pirmąjį advento sekmadienį (lapkričio 27-ąją) ir tęsis iki pat Kalėdų.

Žvakelių įsigyti galite bažnyčioje arba Carito patalpose. Taip pat skurstančias šeimas, vienišus senelius, ligonius Jūs galite pradžiuginti drabužiais, maisto produktais.

Jūs laukiami Caritas patalpose (Br. Bulikos g. 6):

darbo dienomis 17-18 val.,

šeštadieniais ir sekmadieniais 10-12 val.

Lai gerumas mus vienija ir sujungia kelionėje į širdies Betliejų!

Vida Varanauskienė, tel. 57667.

Advento piligrimystė į širdies Betliejų