Kiekvienais metais paskutinį rugsėjo sekmadienį Jiezno parapijoje švenčiami šv. Arkang. Mykolo atlaidai. Jų išvakarėse rengiamas krepšinio 3 prieš 3 šv. Arkang. Mykolo taurės varžybos.

img_20160924_123731-2Šiais metais susirungė keturios komandos: GIMNAZIJA (Rytis Žuromskas, Tomas Janušauskas ir Lukas Valatka); MŪRAI (Eimantas Šliaužys, Deividas Valenta ir Lukas Žuromskas); PASPAUDŽIAM (Skirmantas Žalys, Žilvinas Šimanskas, Paulius Šimanskas ir Simonas Beliūnas); SUDERVEI SLĖPTIS (Ūdrys Žalys, Dainius Grigonis ir Dainius Urbanavičius). Sekretoriavo mokytojas Saulius Šimanskas.

Po įnirtingos kovos ketvirti liko SUDERVEI SLĖPTIS, treti – MŪRAI, antri – PASPAUDŽIAM, o pirmą vietą ir pereinamąją šv. arkangelo Mykolo taurę iškovojo GIMNAZIJA.

Komandos buvo apdovanotos medaliais, diplomais ir rėmėjų – sanatorijos „Tulpė“ ir Arūno Vaidogo prizais.

Rugsėjo 25 d., pagrindinę atlaidų dieną, Jiezno parapijos naujakurių Zigmo Buterlevičiaus ir Jurgos Braziūnienės iniciatyva, bažnyčios skliautais nuskambėjo koncertas „nuo J. S. Bacho iki J. Sibelijaus“. Svečiavosi Daiva Gudelevičiūtė (altas), Diana Šivickienė (smuikas) ir Živilė Survilaitė (vargonai). Tai Jiezno parapijos ir Jiezno seniūno dovana šventės dalyviams.

Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo kun. Marius Talutis (Punskas). Pristatęs tautiečių gyvenimą etninėse Lietuvos žemėse, kvietė visus aplankyti Punską, o žvelgdamas į bažnyčios centre kabantį šv. arkangelo Mykolo paveikslą, visus ragino kovoti su blogiu ir jį nugalėti gerumu. Kaip padėką Viešpačiui, jiezniečiai prie altoriaus nešė šiųmečio derliaus atnašas, meldė, kad niekam netruktų kasdienės duonos. Kunigas Marius šioje dienoje visus keliaujančiuosius ir vairuojančiuosius pavedė angelų globai, o po Mišių pašventino tikinčiųjų automobilius.

Šventė nesibaigė. Prienų 6-osios kuopos šaulių lydimi, žmonės patraukė prie Jiezno seniūnijos administracinio pastato prisiminti 1919–1920 metų Lietuvos nepriklausomybės kovų Jiezno valsčiaus savanorius ir Vyties kryžiaus kavalierius.

Atminimo lentų iniciatorius – žurnalistas, kolekcininkas Vilius Kavaliauskas. Jo pastangomis surinkti duomenys bei asmenų vardai ir pavardės leido, praėjus beveik šimtui metų po kovų, paviešinti, kam galime dėkoti už Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Pasak jo, daugelis savanorių vis dar liko paslaptyje, kai kurie veikė slaptai, kiti prieš daugelį metų tiesiog nebuvo įtraukti į savanorių sąrašus. Nors dabar žinomi per 10 000 savanorių, V. Kavaliausko nuomone, jų galėjo būti per 30 000 ar dar daugiau.

igp3769-2

Pasak V. Kavaliausko, Jiezno kraštas – itin svarbus. Būtent čia vyko pirmosios kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės. Jų sėkmė ir atremtas Lietuvos valstybę siekiančių sugriauti jėgų puolimas išsaugojo valstybės vientisumą ir piliečių laisvę. Apie sėkmingas kovas ir pergales liudija ir Jiezno valsčiaus Vyties kryžiaus kavalierių skaičius. Kavalierių čia kur kas daugiau nei kituose kraštuose. V. Kavaliauskas Jiezno krašto gyventojams bei svečiams priminė, jog savanorių artimieji, giminės, palikuonys vis dar yra tarp mūsų, tiesiog ilgus okupacijos metus šeimose saugotas paslaptis apie kovas už Lietuvą vis dar dengia nenoro viešintis skraistė.

Renginyje dalyvavo ir LR krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, LR Seimo narys Vytautas Kamblevičius, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas, pulkininkas Arturas Jasinskas, 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų savanorių giminės, Jiezno krašto gyventojai bei kiti svečiai. Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai savanorių atminimui iššovė tris salves. Atminimo lentas pašventino Jiezno parapijos klebonas kun. Rolandas Bičkauskas. Šauliai visus pavaišino koše bei arbata.

1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų Jiezno valsčiaus
VYČIO KRYŽIAUS KAVALIERIAI
Vincas Grigaliūnas-Glovackas, Jurgis Atkočiūnas, Juozas Beržinskas, Juozas Budavičius, Petras Daunoras, Stasys Jakimavičius, Jonas Knyšius, Antanas Lėckas, Pranas Liutkaitis, Juozas Navickas, Antanas Povilaitis, Antanas Sodaitis, Adomas Treideris, Petras Vaitkevičius, Juozas Zencevičius, Juozas Žuromskas.

1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų Jiezno valsčiaus
SAVANORIAI
Jonas Adomaitis, Kazys Stanevičius, Jurgis Dirvanauskas, Mykolas Aleknavičius, Juozas Ligeika,  Justas Daunoras, Kostas Krušnauskas, Jonas Kubilevičius, Vincas Zapereckas, Mykolas Zapereckas, Juozas Vaitkevičius, Martynas Maloška, Juozas Šimukauskas, Aleksas Zavistanavičius, Jonas Grigonis, Mikas Burbulis, Petras Daraškevičius, Jonas Galinskas, Petras Šabasevičius, Jonas Tamošiūnas, Juozas Tamošiūnas, Antanas Garnys, Juozas Šiugždinis, Karolis Francas, Vincas Čiupas, Aleksas Pranskevičius, Antanas Adamavičius, Kostas Buinickas, Vincas Janeliūnas, Simas Karpavičius, Jonas Tamošiūnas, Jonas Pikūnas, Jonas Oželskas, Juozas Saikevičius.

Turtinga šventė