Mūsų mirusieji

Ona Teberienė, 89 m. iš Anglininkų k.,

Marijonas Butkevičius, 82 m. iš Jiezno,

Adelė Lėckienė, 82 m. iš Kisieliškių k.,

Pranas Daraškevičius, 58 m. iš Vilūnėlių k.,

Vytautas Gintautas Rudzenskas, 56 m. iš Kašonių k.,

Jonas Arbačiauskas, 83 m. iš Kauno,

Albina Bieliūnienė, 79 m. iš Jiezno,

Ona Kaminskienė, 78 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

Sakramentinis gyvenimas (rugsėjis)