Vėlinių išvakarės.

16 val. už visus mirusius.

(po Mišių maldavimų procesija į Jiezno senąsias kapines)

Lapkričio 2 d.

Maldos už mirusius diena (Vėlinės)

10 val. už Jiezno kapinėse palaidotus.

12 val. už Sobuvos kapinėse palaidotus.

Lapkričio 3 d.

9 val. už Nibrių kapinėse palaidotus.

18 val. už mirusius medikus, mokytojus ir jų šeimos narius.

Lapkričio 4 d.

9 val. už Pelekonių kapinėse palaidotus.

Lapkričio 7 d.

9 val. už Anglininkų kapinėse palaidotus.

18 val. už mirusius kunigus.

Lapkričio 8 d.

9 val. už palaidotus ne Jiezno parapijos kapinėse.

Pamaldos Vėlinių oktavoje