atlaidai-2016-1-lt

Lapkričio 13-20 d. Vilniuje bus švenčiami Aušros Vartų švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai, tema: „Motina Gailestingumo“.

Kiekvieną dieną

Aušros Vartų koplyčioje 

8:00 val. Novena ir malda už kunigus;

8:30 val.   šv. Mišios;

18:00 val. Akatistas.

Kiekvieną dieną

Šv. Teresės bažnyčioje

10:30 val. Rožinio malda;

11:00 val. šv. Mišios;

15:00 val. šv. Mišios;

19 val.       šv. Mišios.

Smulkesnė informacija

www.ausrosvartai.lt

Aušros Vartų atlaidai