1970c8d22e27fefd0f3d66771fca2f8b1a6e2aea

Rugsėjo 1 d. prasidėjo mokslo metai. Juos pradėjo ir kunigų seminarijos.

Šiais metais Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija pasipildė penkiais klierikais. Į Kauno kunigų seminariją įstojo keturi jauni vyrai, iš kurių trys studijuoja Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete (vienas iš jų – Kaišiadorių parapijos – Gintas Petkevičius), o vienas metams vyks į Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos parengiamąjį kursą. Į Telšių kunigų seminariją – du (vienas iš jų – Prienų parapijos –  Mindaugas Tamašauskas), jie bręs Propedeutiniame kurse  Žemaičių Kalvarijoje.

Trijose Lietuvos kunigų seminarijose šiuo metu studijuoja 40 klierikų, parengiamajame kurse – 7.

Telaimina Viešpats kunigų seminarijas, kuriose bręsta ir formuojasi jaunoji kunigų karta!

Kunigų seminarijas papildė 11 klierikų